Voortlezen »"/>

Nieuwe marketingmedewerker? Wat als zijn beloofde vaardigheden niet de meetlat halen …

 

Als u iemand aanwerft, gaat u wellicht uit van optimale bekwaamheid, motivatie en een wil om uitdagingen aan te gaan. Dat heeft de kandidaat vaak zelf beweerd.

Uw nieuwe medewerker is beloftevol gestart, maar al gauw merkt u dat hij of zij vaak op Facebook zit of bij bepaalde taken ongerustheid ervaart. Terwijl andere taken net zo natuurlijk gaan...

U bent ontgoocheld over sommige competenties. Wat nu?

Breng in kaart wat uw medewerker nodig heeft

Het bekende Mihaly-model helpt u concreet in kaart brengen bij welke taken uw medewerker al dan niet drive ervaart.

Dit inzicht laat u toe om een efficiënte leidinggevende te zijn:

  1. Tijdswinst door taken te herverdelen (= u bent een efficiënte manager)
  2. Coaching van de collega  (= u bent een goede coach door de collega een spiegel voor te houden en concrete groeidoelen overeen te komen)
  3. Teamspirit herstellen door uw collega in te zetten op zijn expertiserol in het team (= u bent een goede leider omdat u voor de groep zorgt)

Uw oogst

Een krachtige tool om bloot te leggen in welke taken uw medewerker teveel of te weinig uitdaging ervaart in functie van zijn competenties.

Het Mihaly-Model

Stel: u moet een evaluatiegesprek afnemen met een medewerker met wie u het minder goed kan vinden, hoe ervaart u dat volgens het model hieronder?

Kan u precies en eerlijk aangeven waarom dat zo is?

Dit model is van Mihaly Csikszentmihalyi. Hij deed baanbrekend onderzoek naar geluk, creativiteit en onze notie van "flow" binnen ons persoonlijk en professioneel leven.

 

Hoe gebruiken bij evaluatie van een nieuwe medewerker?

Als onderdeel van uw medewerker-evaluatie kan u dit model als volgt gebruiken

  1. Zet de gewenste vaardigheden om in een takenlijst
  2. Medewerker vult in
  3. Maak in het gesprek een onderscheid tussen softs kills en hard skills (bvb presenteren voor een groep + inhoudelijke kennis)

 

Stap 1: taken uit een gewenste vaardigheid halen

Nemen we als voorbeeld Jan, die net begonnen is als Digital Analyst en net 3 maanden gestart is.

Hieronder het verwachte profiel. Aanduidingen zijn door mezelf aangebracht.

Uit de praktijk blijkt dat "moeiteloos met je klanten praten" neerkomt op het vertalen van zakelijke doelstellingen naar meetbare KPI's. De medewerker neemt hiervoor KPI workshops af bij de klant. Een mogelijke oplijsting van taken kan zijn:

deeltaak
Gewenste vaardigheid: KPI workshop
1
In-house briefing afnemen van zakelijke doelstellingen
2
Interactieve workshop voorbereiden op kantoor
3
Interactieve workshop brengen bij de klant
4
Verwerking input workshop naar code-document voor ontwikkelaars

 

Stap 2: Medewerker vult per deeltaak zijn ervaring in

 

Stap 3: U gaat het gesprek aan

Het is duidelijk dat deze medewerker ondersteuning nodig heeft om de meetlat te halen en flow te ervaren.
In het gesprek gaat u in de rol van coach (spiegel voorhouden, zelfreflectie stimuleren) en gaat u samen met uw medewerker per taak oplossing zoeken. Dat gesprek doet u in 4 fases ahdv het GROW-model:

fase
doel per fase
mogelijke vragen
1. Reality
Laat realiteit uitspreken
Waarom werkt dat wel of niet?
2. Goals
Doorspreken tot het doel
Hoe zou de situatie voor jou moeten zijn om tevreden te zijn?
3. Options
Opties en mogelijkheden onderzoeken
Welke alternatieven heb je?
4. Will
Afspreken waar we voor gaan
Welke stappen ga je zetten? (SMART-doelstelling)

 

Als de afgesproken doelstellingen niet worden gehaald...

Een SMART-doelstelling heeft een tijds-aspect. Als u geen verbetering ziet, kan u (sterk) overwegen om uw medewerker hierover aan te spreken.

In de rol van volwassene, niet als belerende ouder, kan u dan als uitdagende coach betrokken confronteren. In een persoonlijk gesprek kan u 1) vanuit het hier en nu 3) aanspreken op gedrag en 3) de impact daarvan op klant, team, manager en de medewerker zelf duidelijk maken. Laat dan even ruimte en herneem de cyclus van 4 stappen hierboven.

 

Over Mihaly Csikszentmihalyi's FLOW-model

Flow is het ervaren van een geluksgevoel tijdens het uitvoeren van een uitdagende taak met een optimale inspanning.

U kan zijn TED-talk met enkele miljoenen views hieronder bekijken.

 

Enkele belangrijke uitspraken van hem

“Adults who are more often in flow are not only happier, but they spend significantly more time at work actually working instead of gossiping, reading the papers, or surfing the Web… If flow is absent, work turns into drudgery, and the worker loses his or her creative initiative.”

“Money, security and comfort may be necessary to make us happy, but they are definitely not sufficient. A person must also feel that his or her talents are fully employed, that he is able to develop his potentialities, and that his everyday life is not stressful or boring, but holds deeply enjoyable experiences.”


Nu je toch helemaal tot onder hebt gelezen, waarom niet delen?